diazepam

Reading Time: 5 minuten

BELANGRIJK: HOE DEZE DETAILS TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en heeft NIET alle haalbare informatie over dit item. Deze informatie garandeert niet dat dit item veilig, efficiënt of geschikt voor u is. Deze informatie is geen persoonlijke klinische suggestie en is ook geen vervanging voor de suggesties van uw specialist in de gezondheidszorg. Vraag uw zorgspecialist voortdurend om volledige informatie over dit item, evenals uw gegevens over gezondheids- en welzijnseisen.

 • DIAZEPAM – DENTAL (kleurstof-AZ-eh-pam)
 • GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSMERKNAAM(EN) – valium

GEBRUIK:

Diazepam wordt gebruikt om te gaan met stress en angst, intense alcoholontwenning en epileptische aanvallen. Het wordt ook gebruikt om spierkrampen te verzachten en om sedatie te geven voorafgaand aan klinische behandelingen. Dit geneesmiddel is afkomstig van een reeks medicijnen die benzodiazepinen worden genoemd en die zowel op de geest als op de zenuwen (hoofdzenuwen) inwerken om een rustgevend resultaat te genereren. Het werkt door de effecten van een bepaalde, volledig natuurlijke chemische stof in het lichaam (GABA) te verbeteren.

ANDERE MAAKT GEBRUIK VAN: Dit gebied heeft toepassingen van dit geneesmiddel die niet zijn vermeld op de etikettering van de bevoegde specialist voor het geneesmiddel, maar die door uw specialist in de gezondheidszorg kunnen worden aanbevolen. Gebruik dit geneesmiddel voor een probleem dat op dit gebied wordt opgemerkt, alleen als het echt is aanbevolen door uw specialist in de gezondheidszorg.

Dit medicijn kan ook worden gebruikt om ongelooflijk negatieve problemen (avondverschrikkingen) te voorkomen.

HOE TE GEBRUIKEN?:

Geschatte kosten : 169 USD

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

 1. Nemen

  Neem dit medicijn via de mond zoals voorgeschreven door uw arts. De dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de therapie. Als u een vloeibare vorm van dit medicijn gebruikt, gebruik dan een medicijnmeetapparaat om de voorgeschreven dosis zorgvuldig af te meten. Gebruik geen huishoudlepel omdat u mogelijk niet de juiste dosis krijgt. Als u de orale concentraatoplossing gebruikt, gebruik dan de meegeleverde druppelaar om de dosis zorgvuldig af te meten en meng deze vlak voor het innemen in vloeibaar of zacht voedsel (bijv. appelmoes, pudding).

 2. Gebruik dit medicijn

  Gebruik dit medicijn precies zoals voorgeschreven. Verhoog uw dosis niet, neem het vaker of gebruik het voor een langere periode dan voorgeschreven, omdat dit medicijn verslavend kan zijn. Stop ook niet plotseling met het gebruik van dit medicijn als het voor een langere periode wordt gebruikt of voor het beheersen van aanvallen zonder toestemming van uw arts. Sommige aandoeningen kunnen erger worden wanneer het medicijn abrupt wordt gestopt. Uw dosis moet mogelijk geleidelijk worden verlaagd.

 3. Verlengde periode

  Bij langdurig gebruik kan dit medicijn niet zo goed werken en kan het een andere dosering vereisen. Praat met uw arts als dit medicijn niet meer goed werkt.

 4. Voorkomen

  Vermijd het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap terwijl u met dit medicijn wordt behandeld, tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven. Grapefruitsap kan de hoeveelheid van bepaalde medicijnen in uw bloedbaan verhogen. Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie.

 5. Arts

  Breng uw arts op de hoogte als uw toestand aanhoudt of verergert.

Bijwerkingen:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • vermoeidheid
 • onregelmatige stoelgang
 • verduisterd zicht
 • of frustratie kan gebeuren

Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, informeer dan onmiddellijk uw medische professional of farmacoloog.

Houd er rekening mee dat uw medische professional dit geneesmiddel daadwerkelijk heeft aanbevolen, aangezien hij of zij heeft beoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan de dreiging van negatieve effecten. Veel mensen die dit geneesmiddel gebruiken, hebben geen ernstige negatieve effecten.

Informeer snel uw medische professional als een van deze onwaarschijnlijke, maar ernstige negatieve effecten optreden:

 • mentale/stemmingsaanpassingen (bijv. geheugenproblemen, angst, hallucinaties)
 • onduidelijke spraak
 • onhandigheid
 • probleem met wandelen
 • verminderde/verhoogde passie in seks
 • schudden
 • probleem met plassen
 • rust verstoringen

Informeer uw arts snel als een van deze uiterst onwaarschijnlijke, maar zeer ernstige negatieve effecten optreden:

 • maag/buikklachten
 • aanhoudende misselijkheid
 • overgeven
 • gele ogen of huid
 • donker plassen
 • aanhoudende keelpijn of hoge temperatuur

Een ernstige allergie voor dit geneesmiddel is niet waarschijnlijk, maar zoek naar onmiddellijke klinische interesse als dit gebeurt. Tekenen en symptomen van een significante allergie bestaan uit:

 • uitbreken
 • jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel)
 • extreme duizeligheid
 • probleem met ademhalen

Dit is geen volledige checklist van haalbare negatieve effecten. Als u verschillende andere effecten ontdekt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw medische professional of farmacoloog.

In het VK – Bel uw medische professional voor klinische suggesties met betrekking tot negatieve effecten.

In het VK - Bel uw medische professional voor klinische suggesties met betrekking tot negatieve effecten.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

Voordat u diazepam inneemt, moet u uw arts of farmacoloog informeren als u er niet van houdt; of aan verschillende andere benzodiazepinen (bijv. alprazolam, lorazepam); of als u allerlei andere allergische reacties heeft. Dit item kan bestaan uit niet-actieve componenten, die allergieën of verschillende andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw farmacoloog voor nog meer informatie.

 1. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt als u bepaalde klinische problemen heeft. Raadpleeg uw arts of farmacoloog voordat u dit medicijn gebruikt als u: glaucoom (smalle hoek), een bepaalde spieraandoening (myasthenia gravis), ademhalingsproblemen tijdens rust (rustapneu) heeft.
 2. Informeer uw arts of farmacoloog voordat u dit geneesmiddel gebruikt uw anamnese, met name over: leveraandoening, nieraandoening, long-/ademhalingsproblemen (bijv. COPD), geneesmiddel- of alcoholmisbruik, glaucoom (openhoek).
 3. Dit geneesmiddel kan u licht in het hoofd of traag maken of een wazig zicht veroorzaken. Rijd niet, maak geen gebruik van apparatuur of voer geen enkele taak uit waarvoor bewustzijn of helder zicht nodig is totdat u zeker weet dat u dergelijke taken veilig kunt uitvoeren. Voorkom sterke drank.
 4. Sommige vloeibare items kunnen uit alcohol bestaan. Vraag uw medische professional of farmacoloog naar het veilig gebruik van dit artikel.
 5. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit geneesmiddel bij jongeren, aangezien het jongeren op een andere manier kan beïnvloeden, waardoor ongemak of mentale/stemmingsaanpassingen (bijv. angst, hallucinaties) in plaats van rust ontstaat.
 6. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit geneesmiddel bij senioren, aangezien zij zich extra bewust kunnen zijn van de effecten van het geneesmiddel, met name het gevolg van slaperigheid. Dit geneesmiddel kan de senior ook op een andere manier beïnvloeden, waardoor er ongemak of mentale/stemmingsaanpassingen (bijv. angst, hallucinaties) in plaats van rust ontstaan.
 7. Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap vanwege het vermogen om een verwachte baby te verwonden. Als u zwanger bent of denkt dat u in verwachting bent, informeer dan snel uw arts. Raadpleeg uw medische professional voor nog meer informatie.

Dit geneesmiddel komt in de melk terecht en kan ongunstige gevolgen hebben voor een zogende baby. Om die reden wordt het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

GENEESKUNDE COMMUNICATIE:

Uw medische professional of farmacoloog kan momenteel alle mogelijke medische communicatie begrijpen en kan u ook controleren. Begin, stop of transformeer de dosis van geen enkele vorm van medicatie voordat u in eerste instantie contact met hen opneemt.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in combinatie met medicijnen, omdat er ernstige communicatie kan optreden:

 • fluvoxamine
 • zout oxybaat

Als u momenteel een van deze geneesmiddelen gebruikt, informeer dan uw arts of farmacoloog voordat u met diazepam begint.

Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, dient u uw arts of farmacoloog op de hoogte te stellen van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven/kruidenproducten die u mogelijk gebruikt, met name van: bepaalde antidepressiva (bijv. fluoxetine, nefazodon), cimetidine, clozapine, digoxine, disulfiram , kava, ketoconazol, levodopa, omeprazol, fenytoïne.

 • Breng uw medische professional of farmacoloog op de hoogte als u ook medicijnen gebruikt die slaperigheid veroorzaken, zoals: antihistaminica die slaperigheid veroorzaken (bv. difenhydramine), anti-epileptica (bv. carbamazepine), medicatie voor rust (bv. kalmerende middelen), spierverslappers, verdovende pijnstiller (bijv. codeïne), psychologische medicijnen (bijv. fenothiazinen zoals chloorpromazine of tricyclische middelen zoals amitriptyline), depressiva.
 • Inspecteer de tags op al uw medicijnen (bijv. hoest-en-verkoudheidsproducten) omdat ze mogelijk slaperigheid veroorzakende componenten bevatten. Vraag uw farmacoloog naar het veilige gebruik van deze items.
 • Dit item kan de uitkomsten van bepaalde laboratoriumonderzoeken beïnvloeden. Zorg ervoor dat zowel laboratoriummedewerkers als uw artsen begrijpen dat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Het roken van sigaretten kan de werkzaamheid van dit geneesmiddel verminderen (via inductie van leverenzymen). Breng uw arts op de hoogte als u rookt of onlangs bent gestopt met het roken van sigaretten, aangezien uw dosering mogelijk moet worden aangepast.

Dit bestand bevat niet alle mogelijke communicaties. Om die reden moet u, voordat u dit artikel gebruikt, uw medische professional of farmacoloog informeren over alle artikelen waarvan u gebruik maakt. Houd een lijst bij van al uw medicijnen en deel de checklist met uw medische professional en farmacoloog.

OVERDOSERING:

Als een overdosis wordt vermoed, bel dan snel uw regionale zenuwcentrum voor giftige stoffen of spoedeisende hulp. Huiseigenaren in de Verenigde Staten kunnen de landelijke hotline voor giftige stoffen in de Verenigde Staten bellen. Canadese huiseigenaren zouden hun regionale giftige stof zenuwcentrum recht moeten noemen. Tekenen en symptomen van een overdosis kunnen bestaan uit:

 • extreme slaperigheid
 • verminderde/verminderde reflexen
 • vertraagde ademhaling
 • flauwvallen
 • verlies van bewustzijn

OPMERKINGEN: Deel dit geneesmiddel niet met anderen. Het protesteert tegen de wetgeving.

Als dit geneesmiddel gedurende een lange tijd wordt gebruikt, kunnen regelmatig onderzoekslaboratoria en/of klinische onderzoeken (bijv. onderzoeken van leverkenmerken, volbloed) worden uitgevoerd om negatieve effecten op te sporen. Raadpleeg uw medische professional voor nog meer informatie.

GEMIST IN DOSERING:

Als u een dosering mist, gebruik deze dan zo snel als u in gedachten heeft. Als het in de buurt van het moment van de volgende dosering is, vermijd dan de gemiste dosering en hervat uw normale applicatieroutine. Verhoog de dosering niet om op te vangen. Als u dit geneesmiddel voor epileptische aanvallen gebruikt, neem het dan in als u eraan denkt binnen 1 uur na de gemiste dosis, maar vermijd het als er daadwerkelijk meer dan 1 uur is verstreken.

OPSLAGRUIMTE:

 • Winkel op gebiedstemperatuur tussen 59 en 86 graden F (15-30 graden C) ver van licht en nattigheid.
 • Winkel niet in de doucheruimte.
 • Houd alle medicijnen uit de buurt van jongeren en dieren.
 • Spoel drugs niet door de badkamer of gooi ze niet in een afvoerleiding, tenzij u wordt geadviseerd dit te doen.
 • Gooi dit item effectief weg wanneer het is beëindigd of niet meer nodig is.

Raadpleeg uw farmacoloog of uw regionale afvalverwerkingsbedrijf voor nog meer informatie over hoe u uw artikel veilig kunt weggooien.

nl_BENederlands (België)