Lamotrigine

Reading Time: 5 minuten

BELANGRIJK: HOE DEZE DETAILS TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en heeft ook NIET alle haalbare informatie over dit item. Deze informatie garandeert niet dat dit artikel risicovrij, betrouwbaar of ideaal voor u is. Deze informatie is geen specifieke klinische aanbeveling en is ook geen alternatief voor de aanbevelingen van uw zorgspecialist. Vraag uw zorgspecialist voortdurend om alle informatie over dit item en ook over uw specifieke welzijnseisen.

 • LAMOTRIGINE- DENTAL (lam-OH-try-jeen)
 • GEMEENSCHAPPELIJKE MERK(EN) –Lamictal

VOORZICHTIGHEID: Zelden zijn er significante (soms dodelijke) huidpuistjes opgetreden tijdens het gebruik van dit medicijn. Deze puistjes komen veel vaker voor bij kinderen onder de 16 dan bij volwassenen. De kans op puistjes is het grootst als u begint met een dure dosering, als u uw dosering ook snel verhoogt, of als u dit geneesmiddel inneemt met specifieke andere anti-epileptica (valproïnezuur, divalproex). Deze puistjes kunnen op elk moment tijdens het gebruik optreden, maar de meeste significante puistjes hebben zich voorgedaan binnen 2 tot 8 weken na het begin van lamotrigine.

Roep nu klinische hulp in als u tijdens het gebruik van dit medicijn enige vorm van huiduitslag vaststelt, of als u verschillende andere indicaties heeft van een significante allergie, zoals netelroos, hoge temperatuur, gezwollen lymfeklieren, ondraaglijke zweren in de mond of rond de ogen, of zwelling van de lippen of tong. Uw medische professional zal u zeker informeren als u moet stoppen met het gebruik van lamotrigine. Ook nadat u bent gestopt met het gebruik van dit medicijn, is het nog steeds mogelijk dat de uitbraak gevaarlijk wordt of langdurige markeringen of verschillende andere problemen veroorzaakt.

GEBRUIK:

Lamotrigine wordt alleen of in combinatie met verschillende andere geneesmiddelen gebruikt om aanvallen te voorkomen en ook te reguleren. Het kan ook worden gebruikt om de ernstige stemmingswisselingen van bipolaire stoornissen bij volwassenen te voorkomen.

Lamotrigine wordt een anticonvulsivum of anti-epilepticum genoemd. Er wordt aangenomen dat het functioneert door het evenwicht van specifieke, volledig natuurlijke materialen in de geest te herstellen.

HOE TE GEBRUIKEN?:

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Bekijk het Geneesmiddelenoverzicht en ook, indien aangeboden, de Individuele Infobrochure aangeboden door uw farmacoloog voordat u begint met het innemen van lamotrigine en ook elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw medische professional of farmacoloog.

Neem dit medicijn via de mond met of zonder voedsel zoals voorgeschreven door uw medische professional. Neem de tabletcomputers volledig in, aangezien het eten ervan een bittere voorkeur kan achterlaten.

 1. Dosering

  Dosering is gebaseerd op uw medische toestand, reactie op de behandeling en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen die een wisselwerking hebben. (Zie ook de rubriek Geneesmiddelinteracties.) Voor kinderen is de dosering ook gebaseerd op het gewicht.

 2. Belangrijk

  Het is erg belangrijk om de doseerinstructies van uw arts precies op te volgen. De dosis moet langzaam worden verhoogd. Het kan enkele weken of maanden duren om de beste dosis voor u te bereiken en om het volledige voordeel van dit medicijn te krijgen. Neem dit medicijn regelmatig om er het meeste profijt van te hebben. Om u te helpen herinneren, neemt u het elke dag op dezelfde tijd(en) in.

 3. Stop niet

  Stop niet met het innemen van dit medicijn zonder uw arts te raadplegen. Sommige aandoeningen kunnen erger worden wanneer het medicijn plotseling wordt gestopt. Uw dosis moet mogelijk geleidelijk worden verlaagd. Als u bent gestopt met het innemen van dit medicijn, mag u ook niet opnieuw beginnen met lamotrigine zonder uw arts te raadplegen.

 4. Arts

  Vertel het uw arts als uw toestand niet verbetert of verslechtert.

NEGATIEVE EFFECTEN:

 • Duizeligheid
 • slaperigheid
 • frustratie
 • wazig/dubbel zien
 • verlies van synchronisatie
 • trillen (trillen)
 • misselijkheid
 • overgeven
 • of indigestie kan plaatsvinden

Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, informeer dan onmiddellijk uw medische professional of farmacoloog.

Houd er rekening mee dat uw medische professional dit medicijn daadwerkelijk heeft voorgesteld, omdat hij of zij heeft beoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het gevaar van negatieve effecten. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen significante negatieve effecten.

Een handvol mensen die anticonvulsiva gebruiken voor elk type probleem (zoals toevallen, bipolaire stoornis, ongemak) kan een klinische depressie, zelfdestructieve gedachten/pogingen of verschillende andere mentale/stemmingsproblemen ervaren. Informeer uw medische professional nu als u of uw familie/verzorger een type ziet van:

 • ongebruikelijke/plotselinge aanpassingen in uw gemoedstoestand
 • ideeën
 • of acties die bestaan uit indicaties van klinische depressie
 • zelfdestructieve ideeën/pogingen
 • gedachten over zelfbeschadiging

Informeer uw medische professional nu meteen als een van deze ongebruikelijke maar significante negatieve effecten optreedt:

 • eenvoudige of ongewone blauwe plekken/bloedingen
 • ongewone uitputting
 • indicaties van infectie (zoals hoge temperatuur, strakke nek, aanhoudende keelpijn)
 • spierpijn/gevoeligheid/zwakte
 • donker plassen
 • vergelende ogen/huid
 • maag/buikklachten
 • aanhoudende misselijkheid/braken
 • wijziging in de hoeveelheid plas

Een echt significante allergie voor dit medicijn is ongebruikelijk. Roep desondanks nu klinische hulp in als u tekenen en symptomen van een significante allergie ziet, bestaande uit:

 • uitbreken
 • jeuk/zwelling (met name van het gezicht/tong/keel)
 • extreme duizeligheid
 • probleem met ademhalen

Dit is geen totale opsomming van mogelijke negatieve effecten. Als u verschillende andere effecten ziet die hierboven niet zijn beschreven, neem dan contact op met uw medische professional of farmacoloog.

In het VK – Bel uw medische professional voor klinische aanbevelingen met betrekking tot negatieve effecten.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

Informeer uw arts of farmacoloog voordat u lamotrigine inneemt als u het niet lekker vindt; of als u enige vorm van verschillende andere allergische reacties heeft. Dit item kan bestaan uit niet-actieve actieve ingrediënten, die allergieën of verschillende andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw farmacoloog voor nog meer informatie.

 1. Informeer uw medische professional of farmacoloog voordat u dit medicijn gebruikt uw anamnese, met name over: nierziekte, leverziekte.
 2. Dit medicijn kan u duizelig of traag maken of een vertroebeld zicht veroorzaken. Rijd niet, gebruik geen apparatuur of voer geen taken uit waarvoor bewustzijn of helder zicht nodig is totdat u zeker weet dat u dergelijke taken veilig kunt uitvoeren. Beperking alcoholen.
 3. Voordat u een chirurgische ingreep ondergaat, moet u uw medische professional of tandarts informeren over alle items die u gebruikt (bestaande uit receptgeneesmiddelen, niet-receptgeneesmiddelen en ook natuurlijke items).
 4. Tijdens de zwangerschap moet dit medicijn worden gebruikt wanneer dit duidelijk nodig is. Het kan een komend kind schaden. Desalniettemin, aangezien onbeheerde aanvallen een aanzienlijk probleem zijn dat zowel een aanstaande vrouw als haar verwachte kind kan schaden, moet u niet stoppen met het gebruik van dit medicijn tenzij dit wordt begeleid door uw medische professional. Als u zwanger wilt worden, zwanger wilt worden of denkt dat u in verwachting zult zijn, praat dan snel met uw arts over de voordelen en ook de gevaren van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap. Aangezien anticonceptiepillen, vlekken, implantaten en injecties mogelijk niet werken als ze samen met dit medicijn worden ingenomen (zie ook het gedeelte Medicatiecommunicatie), bespreek betrouwbare soorten anticonceptie met uw arts.

Dit medicijn komt in de melk terecht en kan ook ongunstige gevolgen hebben voor een zogende baby. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

GENEESKUNDE COMMUNICATIE:

Medicatiecommunicatie kan de werking van uw medicijnen veranderen of uw risico op significante negatieve effecten vergroten. Dit dossier bevat niet alle haalbare medicatiecommunicatie. Houd een lijst bij van alle artikelen die u gebruikt (bestaande uit receptplichtige/niet-voorgeschreven medicijnen en ook natuurlijke artikelen) en deel deze ook met uw medische professional en ook farmacoloog. Begin, stop of verander de dosis van geen enkel type medicatie zonder toestemming van uw medische professional.

Verschillende andere geneesmiddelen kunnen de eliminatie van lamotrigine uit uw lichaam beïnvloeden, wat van invloed kan zijn op de werking van lamotrigine. Instanties bestaan uit:

 • hormonale anticonceptie (zoals tabletten, vlekken)
 • oestrogenen
 • verschillende andere geneesmiddelen om epileptische aanvallen tegen te gaan (zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon, valproïnezuur)
 • en ook rifampicine

Het kan zijn dat uw arts u nodig heeft om uw dosering van lamotrigine te wijzigen als u deze geneesmiddelen gebruikt.

Dit medicijn kan de prestaties van hormonale anticonceptiemiddelen (zoals tabletten, spot, ring) verminderen. Dit resultaat kan moederschap veroorzaken. Vraag uw medische professional of farmacoloog om informatie. Bekijk of u extra betrouwbare anticonceptiemethoden moet gebruiken tijdens het gebruik van dit medicijn. Breng uw medische professional ook op de hoogte als u een nieuw type bloedverlies op het gebied van detectie of ontwikkeling heeft, aangezien dit aanwijzingen kunnen zijn dat uw anticonceptie niet goed werkt.

Informeer uw arts of farmacoloog als u verschillende andere middelen gebruikt die slaperigheid veroorzaken, zoals alcohol, antihistaminica (zoals cetirizine, difenhydramine), geneesmiddelen tegen rust of stress en angst (zoals alprazolam, diazepam, zolpidem), middelen die de spieren onderdrukken, en ook verdovende pijnstillers (zoals codeïne).

Inspecteer de tags op al uw medicijnen (zoals allergische reacties of hoest-en-verkoudheidsproducten) omdat ze kunnen bestaan uit actieve ingrediënten die slaperigheid veroorzaken. Vraag uw farmacoloog naar het veilig gebruiken van deze items.

OVERDOSERING:

Als een overdosis wordt vermoed, neem dan snel contact op met een toxine-zenuwcentrum of spoedeisende hulp. Inwoners van de Verenigde Staten kunnen de National Poisonous Substance Hotline van de Verenigde Staten bellen. De lokale bevolking van het VK kan een landelijk toxine-zenuwcentrum bellen. Tekenen en symptomen van een overdosis kunnen bestaan uit:

 • extreme slaperigheid
 • ongewone oogbewegingen
 • verlies van bewustzijn

OPMERKINGEN: Deel dit medicijn niet met anderen.

Onderzoekslaboratorium- en/of klinische onderzoeken (zoals onderzoeken van lever- en nierkenmerken, totale bloedmassa) kunnen regelmatig worden uitgevoerd om uw progressie te controleren of om te zoeken naar negatieve effecten. Raadpleeg uw medische professional voor nog meer informatie.

Er worden verschillende soorten van dit medicijn aangeboden. Sommige hebben niet exact dezelfde effecten. Er zijn ook enkele medicijnen die op dit artikel lijken. Zorg ervoor dat u het juiste item heeft voordat u het inneemt.

GEMIST IN DOSERING:

Het is essentieel om elke dosering op het geplande tijdstip in te nemen. Als u een dosering mist, neem deze dan zo snel als u in gedachten heeft. Als het in de buurt van het moment van de volgende dosering is, vermijd dan de gemiste dosering en hervat ook uw gebruikelijke applicatieroutine. Verhoog de dosering niet om op te vangen.

OPSLAGRUIMTE:

 • Winkel op ruimtetemperatuurniveau, ver van licht en ook vocht.
 • Winkel niet op het toilet.
 • Houd alle medicijnen ver van kinderen en ook huisdieren.
 • Spoel medicijnen niet door de commode of gooi ze niet in een afvoerleiding, tenzij dit wordt geadviseerd.
 • Gooi dit item effectief weg wanneer het is beëindigd of niet meer nodig is.

Raadpleeg uw farmacoloog of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

nl_BENederlands (België)