Mirtazapine

Reading Time: 6 minuten

BELANGRIJK: HOE DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en bevat NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en vervangt het advies van uw zorgverlener niet. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

MOMETASON – ONDERWERP (maai-MET-uh-gezaaid)

GEMEENSCHAPPELIJKE MERKNAAM(EN) – Elocon

TOEPASSINGEN: Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis, allergieën en huiduitslag. Mometason vermindert zwelling (ontsteking), jeuk en roodheid. Mometason is een middelsterk corticosteroïd. Dit medicijn is verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder crème, zalf en lotion (oplossing). Uw arts zal het type product kiezen op basis van de huidconditie/het deel van het lichaam dat wordt behandeld.

HOE TE GEBRUIKEN:

Lees de bijsluiter voor patiënten, indien verkrijgbaar bij uw apotheker, voordat u dit medicijn gaat gebruiken en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 • dit medicijn

  Dit medicijn is alleen voor gebruik op bepaalde delen van de huid: gebruik het niet op het gezicht, de lies of de oksels, of voor luieruitslag, tenzij uw arts u heeft gevraagd dit te doen.

 • Was en droog

  Was en droog uw handen voor gebruik. Reinig en droog het getroffen gebied. Breng aan zoals voorgeschreven door uw arts, meestal eenmaal daags een dun laagje medicatie op het getroffen gebied. Wrijf zachtjes in. Bedek het behandelde gebied niet met verband of ander verband tenzij uw arts u heeft gevraagd dit te doen. Indien gebruikt in de buurt van het luiergebied van een baby, gebruik dan geen nauwsluitende luiers of plastic broekjes.

 • Niet wassen

  Was of spoel het medicijn niet onmiddellijk na het aanbrengen af. Was uw handen na elk gebruik met water en zeep, tenzij u dit medicijn gebruikt om de handen te behandelen. Voorkom dat u dit medicijn in uw ogen, neus of mond krijgt. Als dit gebeurt, spoel dan grondig met water en bel uw arts als de irritatie aanhoudt.

 • Gebruik dit medicijn regelmatig

  Gebruik dit medicijn regelmatig om er het meeste voordeel uit te halen. Om u te helpen herinneren, gebruikt u het elke dag op hetzelfde tijdstip. Breng geen grote hoeveelheden van dit medicijn aan, gebruik het niet vaker of gebruik het langer dan voorgeschreven. Uw toestand zal niet sneller verbeteren en uw risico op bijwerkingen kan toenemen.

 • Arts

  Vertel het uw arts als uw toestand na 2 weken behandeling niet verbetert of als deze verergert.

BIJWERKINGEN:

Brandend, jeukend of stekend gevoel kan optreden wanneer u dit medicijn toepast, maar duurt meestal maar kort. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Denk eraan dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts meteen als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: striae, dunner/verkleuring van de huid, acne, haarbultjes (folliculitis).

In zeldzame gevallen is het mogelijk dat dit medicijn vanuit de huid in de bloedbaan wordt opgenomen. Dit kan leiden tot bijwerkingen van te veel corticosteroïden. Deze bijwerkingen komen vaker voor bij kinderen en bij mensen die dit medicijn langdurig of over grote delen van de huid gebruiken. Vertel het uw arts meteen als een van de volgende bijwerkingen optreedt: ongebruikelijke/extreme vermoeidheid, gewichtsverlies, hoofdpijn, gezwollen enkels/voeten, meer dorst/plassen, problemen met het gezichtsvermogen.

Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter meteen medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het VK – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

In het Verenigd Koninkrijk – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Vertel uw arts of apotheker voordat u mometason gebruikt als u allergisch bent voor mometason; of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie.

 • Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, met name over: slechte bloedcirculatie, diabetes, problemen met het immuunsysteem.
 • Corticosteroïden kunnen huidinfecties erger maken en moeilijker te behandelen. Vertel het uw arts als u een huidinfectie heeft, zodat deze kan worden behandeld. Vertel het uw arts onmiddellijk als uw toestand niet verbetert of als u huidsymptomen verergert.
 • In zeldzame gevallen kan het langdurig gebruik van corticosteroïden of over grote delen van de huid het voor uw lichaam moeilijker maken om op fysieke stress te reageren. Vertel daarom uw arts of tandarts dat u dit geneesmiddel gebruikt of in de afgelopen maanden heeft gebruikt voordat u een operatie of spoedbehandeling krijgt, of als u een ernstige ziekte/blessure krijgt.
 • Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, niet-voorgeschreven geneesmiddelen en kruidenproducten).
 • Hoewel het onwaarschijnlijk is, kan dit medicijn de groei van een kind vertragen als het gedurende lange tijd wordt gebruikt. Het effect op de uiteindelijke volwassen lengte is niet bekend. Ga regelmatig naar de dokter zodat de lengte van uw kind kan worden gecontroleerd.
 • Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts.

Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

DRUG-INTERACTIES:

Geneesmiddelinteracties kunnen de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept/zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder toestemming van uw arts.

OPSLAG:

Dit geneesmiddel kan schadelijk zijn bij inslikken. Als slikken of overdosering wordt vermoed, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of eerste hulp. Inwoners van de VS kunnen de Amerikaanse National Poison Hotline bellen op 1-800-222-1222. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen.

OPMERKINGEN: Deel dit medicijn niet met anderen.

Dit medicijn is alleen voorgeschreven voor uw huidige toestand. Gebruik het later niet voor andere huidproblemen, tenzij uw arts u dit heeft verteld. In die gevallen kan een ander medicijn nodig zijn.

Laboratorium- en/of medische tests (zoals bijnierfunctietests) kunnen periodiek worden uitgevoerd om uw voortgang te controleren of op bijwerkingen te controleren, vooral als u dit medicijn gedurende langere tijd gebruikt of op grote delen van het lichaam toepast. Raadpleeg uw arts voor meer details.

GEMISTE DOSIS:

Als u een dosis bent vergeten, gebruik deze dan zodra u eraan denkt. Als het bijna de tijd van de volgende dosis is, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

OPSLAG:

Verschillende merken van dit medicijn hebben verschillende opslagbehoeften. Raadpleeg de productverpakking voor instructies over het bewaren van uw merk of vraag uw apotheker. Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij u hierom wordt gevraagd. Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over het veilig weggooien van uw product.

Informatie laatst herzien in februari 2011. Copyright(c) 2011 First Databank, Inc.

nl_BENederlands (België)