Olmesartan Medoxomil

Reading Time: 4 minuten

BELANGRIJK: HOE DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en bevat NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en vervangt het advies van uw zorgverlener niet. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

OMEPRAZOLE DELAYED-RELEASE CAPSULE – ORAL (oh-MEP-ra-zole)
GEMEENSCHAPPELIJKE MERKNAAM(EN) – Prilosec

GEBRUIK:

Omeprazole is used to treat certain stomach and esophagus problems (such as acid reflux, ulcers). It works by decreasing the amount of acid your stomach makes. It relieves symptoms such as heartburn, difficulty swallowing, and persistent cough. This medication helps heal acid damage to the stomach and esophagus, helps prevent ulcers, and may help prevent cancer of the esophagus. Omeprazole belongs to a class of drugs known as proton pump inhibitors (PPIs).

If you are self-treating with this medication, over-the-counter omeprazole products are used to treat frequent heartburn (occurring 2 or more days a week). Since it may take 1 to 4 days to have full effect, these products do not relieve heartburn right away.

For over-the-counter products, carefully read the package instructions to make sure the product is right for you. Check the ingredients on the label even if you have used the product before. The manufacturer may have changed the ingredients. Also, products with similar brand names may contain different ingredients meant for different purposes. Taking the wrong product could harm you.

HOE TE GEBRUIKEN?:

Geschatte kosten : 97 USD

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Read the Patient Information Leaflet if available from your pharmacist before you start taking omeprazole and each time you get a refill.

 1. Nemen

  Take this medication by mouth as directed by your doctor, usually once daily, before a meal. If you are self-treating, follow all directions on the product package. Dosage and length of treatment are based on your medical condition and response to treatment. Do not increase your dose or take this drug more often than directed. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist.

 2. Do not crush

  , break, or chew this medication. Swallow the capsules whole. If you have trouble swallowing the capsule, you may open the capsule if it is not sealed and carefully sprinkle its contents on a spoonful of soft, cool applesauce. Swallow all of the mixtures right away without chewing it. Then drink a glass of cool water to make sure you have swallowed all of the doses. Do not prepare the mixture ahead of time for later use. Doing so may destroy the drug.

 3. Antacids

  If needed, antacids may be taken along with this medication. If you are also taking sucralfate, take omeprazole at least 30 minutes before sucralfate.

 4. Gebruik dit medicijn regelmatig

  Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same time each day. Continue to take this medication for the prescribed length of treatment even if you are feeling better. If you are self-treating with the over-the-counter product, do not take it for more than 14 days unless directed by your doctor.

 5. Arts

  Tell your doctor if your condition persists or worsens. If you are self-treating, tell your doctor if your heartburn persists after 14 days or if you need to use this medication more than once every 4 months. If you think you may have a serious medical problem, get medical help right away.

BIJWERKINGEN:

 • Headache or abdominal pain may occur

Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

If your doctor has directed you to use this product, remember that he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including:

 • symptoms of a low magnesium blood level (such as unusually fast/slow/irregular heartbeat, persistent muscle spasms, seizures)

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including:

 • uitslag
 • jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel)
 • ernstige duizeligheid
 • moeite met ademhalen

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het VK – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

In het Verenigd Koninkrijk – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Before taking omeprazole, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to similar drugs (such as lansoprazole, pantoprazole); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: liver disease.
 2. Some symptoms may actually be signs of a more serious condition. Tell your doctor immediately if you have: heartburn with lightheadedness/sweating/dizziness, chest pain or shoulder pain (especially with trouble breathing, sweating, lightheadedness, pain spreading to arms/jaw/neck/shoulders), unexplained weight loss.
 3. In addition, before you self-treat with this medication, tell your doctor if you have any of these signs of a serious condition: trouble/pain swallowing food, bloody vomit, vomit that looks like coffee grounds, bloody/black stools, heartburn for over 3 months, frequent chest pain, frequent wheezing (especially with heartburn), nausea/vomiting, stomach pain.
 4. Proton pump inhibitors (such as omeprazole) may increase your risk for bone fractures, especially with longer use, higher doses, and in older adults. Talk with your doctor or pharmacist about ways to prevent bone loss/fracture, such as by taking calcium (such as calcium citrate) and vitamin D supplements.
 5. Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, niet-voorgeschreven geneesmiddelen en kruidenproducten).
 6. Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts.
 7. This medication passes into breast milk. The effects on a nursing infant are unknown. Consult your doctor before breast-feeding.

DRUG-INTERACTIES:

Geneesmiddelinteracties kunnen de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept/zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder toestemming van uw arts.

Sommige producten die kunnen interageren met dit medicijn zijn onder meer:

 • cilostazol
 • clopidogrel
 • nelfinavir

Some products need stomach acid so that the body can absorb them properly. Omeprazole decreases stomach acid, so it may change how well these products work. Some affected products include:

 • amphetamines
 • ampicillin
 • atazanavir
 • digoxin
 • iron supplements
 • azole antifungals such as ketoconazole
 • onder andere

OVERDOSERING:

Als een overdosis wordt vermoed, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of eerste hulp. Inwoners van de VS kunnen de Amerikaanse National Poison Hotline bellen. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen. Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • verwardheid
 • unusual sweating
 • blurred vision
 • unusually fast heartbeat

OPMERKINGEN: If your doctor has prescribed this medication for you, do not share it with others.

If your doctor instructs you to use this medication regularly for a long time, laboratory and medical tests (such as a magnesium blood test) may be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Keep all regular medical and laboratory appointments.

GEMISTE DOSIS:

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna de tijd van de volgende dosis is, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

OPSLAGRUIMTE:

 • Store at room temperature away from light and moisture.
 • Bewaar niet in de badkamer.
 • Keep all medications away from children and pets.
 • Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij u hierom wordt gevraagd.
 • Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is.

Consult your pharmacist or local waste disposal company.

nl_BENederlands (België)