Kaliumchloride

Reading Time: 4 minuten

BELANGRIJK: HOE DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en bevat NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en vervangt het advies van uw zorgverlener niet. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

 • POTASSIUM CITRATE TABLET – ORAL (poh-TASS-ee-um SYE-trate)
 • GEMEENSCHAPPELIJKE MERKNAAM(EN) – Urocit-K

GEBRUIK:

This medication is used to make the urine less acidic. This effect helps the kidneys get rid of uric acid, thereby helping to prevent gout and kidney stones. This medication can also prevent and treat certain metabolic problems (acidosis) caused by kidney disease.

Citric acid and citrate salts (which contain potassium and sodium) belong to a class of drugs known as urinary alkalinizers. If you have a condition that requires you to limit your intake of potassium and sodium, your doctor may direct you to take a product that is lower in potassium and sodium.

HOE TE GEBRUIKEN?:

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

De dosis is gebaseerd op uw klinische probleem en op feedback op de therapie. Om uw risico op negatieve effecten te verminderen, kan uw arts u adviseren om met dit geneesmiddel te beginnen met een lagere dosering en om uw dosering langzaam te verhogen. Volg de aanwijzingen van uw medische professional & #039; zeer zorgvuldig. Gebruik dit geneesmiddel regelmatig om er een van de meeste voordelen uit te halen. Om u te helpen in gedachten te houden, moet u het elke dag op exact hetzelfde tijdstip innemen.

 1. Nemen

  Take this medication by mouth as directed by your doctor. Follow your doctor's directions carefully. This medication should be taken with meals or a bedtime snack.

 2. Swallow this medication

  Swallow this medication with a full glass of water or other liquid (8 ounces or 240 milliliters) unless your doctor directs you otherwise. Do not crush, chew, or suck the tablets. Doing so can release all of the drug at once, increasing the risk of side effects. Also, do not split the tablets unless they have a score line and your doctor or pharmacist tells you to do so. Swallow the whole or split tablet without crushing or chewing. Do not lie down for 10 minutes after taking this medication. Do not take this medication on an empty stomach.

 3. Your doctor

  Your doctor may direct you to eat a low-salt (low-sodium) diet and drink lots of fluids. Follow your doctor's directions closely. Do not use salt substitutes that contain potassium.

 4. Dosering

  Dosage is based on your medical condition and response to treatment.

 5. Neem dit medicijn

  Take this medication exactly as prescribed. Do not increase your dose or take this more often without your doctor's approval. Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same times each day.

 6. Arts

  While taking this medication, you may need to test the pH (acidity) of your urine using special paper. The pH will help determine the proper dose. Consult your doctor or pharmacist for more information.

BIJWERKINGEN:

 • Nausea
 • braken
 • diarrhea
 • and stomach pain may occur.

Taking it after meals will help prevent these side effects. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

An empty tablet shell may appear in your stool. This is harmless because your body has already absorbed the medication.

Denk eraan dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

This drug may cause serious stomach or intestinal problems (e.g., bleeding, blockage, puncture). Tell your doctor immediately if any of these unlikely but serious side effects occur:

 • abdominal swelling
 • black/bloody stools
 • constipation
 • duizeligheid
 • snelle hartslag
 • ernstige maag-/buikpijn
 • difficult/painful swallowing
 • severe vomiting
 • vomit that looks like coffee grounds

This medication may cause high potassium levels in the blood (hyperkalemia). Tell your doctor immediately if any of these unlikely but serious side effects occur:

 • muscle cramps/weakness
 • ernstige duizeligheid
 • slow/irregular heartbeat
 • mental/mood changes (e.g., confusion, restlessness)
 • tintelingen van de handen/voeten
 • unusually cold skin

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, seek immediate medical attention if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including:

 • uitslag
 • jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel)
 • ernstige duizeligheid
 • moeite met ademhalen

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het Verenigd Koninkrijk – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Before taking this medication, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: underactive adrenal gland (Addison’s disease), current bladder infection, uncontrolled diabetes, severe heart disease (e.g., recent heart attack, heart damage), certain stomach/intestinal problems (diabetic gastroparesis, conditions decreasing gut movement, peptic ulcer, blockage), severe kidney disease (e.g., inability to make urine), potassium-restricted diet, high potassium levels, severe loss of body water (dehydration).
 2. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: low calcium levels, severe diarrhea, heart problems (e.g., irregular heartbeat, heart failure), kidney disease, stomach/gut problems (e.g., irritable bowel), severe tissue damage (e.g., severe burns).
 3. Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are taking this medication.
 4. Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts.

It is not known whether this drug passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

DRUG-INTERACTIES:

De effecten van sommige medicijnen kunnen veranderen als u tegelijkertijd andere medicijnen of kruidenproducten gebruikt. Dit kan uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten of ervoor zorgen dat uw medicijnen niet correct werken. Deze geneesmiddelinteracties zijn mogelijk, maar komen niet altijd voor. Uw arts of apotheker kan vaak interacties voorkomen of beheersen door de manier waarop u uw medicijnen gebruikt te veranderen of door nauwlettend toezicht te houden.

Om uw arts en apotheker te helpen u de beste zorg te geven, moet u uw arts en apotheker op de hoogte stellen van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten) voordat u met de behandeling met dit product begint. Als u dit product gebruikt, mag u de dosering van andere geneesmiddelen die u gebruikt niet starten, stoppen of wijzigen zonder toestemming van uw arts.

Sommige producten die kunnen interageren met dit medicijn zijn onder meer:

 • antacids that contain aluminum
 • aspirin and other salicylates (e.g., salsalate)
 • certain blood pressure medications (e.g., ACE inhibitors such as lisinopril, angiotensin blockers such as losartan)
 • corticosteroids (e.g., prednisone)
 • drospirenone
 • drugs that slow the movement of food/drugs through the esophagus/stomach (e.g., anticholinergics such as belladonna/scopolamine/benztropine, antispasmodics such as glycopyrrolate/oxybutynin, strong narcotic pain medicines such as morphine)
 • eplerenone
 • certain heart medications (e.g., quinidine, digoxin)
 • lithium
 • potassium supplements (including salt substitutes)
 • kinderwagen
 • stimulants/decongestants (e.g., amphetamine, pseudoephedrine)
 • certain “water pills” (potassium-sparing diuretics such as amiloride, spironolactone, triamterene)

Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt. Deel deze lijst met uw arts en apotheker om uw risico op ernstige medicatieproblemen te verminderen.

OVERDOSERING:

If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. United Kingdom residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include:

 • slow heartbeat
 • hartaanval
 • inability to move.

OPMERKINGEN: Deel dit medicijn niet met anderen.

Laboratory and/or medical tests (e.g., complete blood count, potassium/sodium/chloride levels, kidney tests) should be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

GEMISTE DOSIS:

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna de tijd van de volgende dosis is, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

OPSLAG:

 • Bewaren bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht.
 • Bewaar niet in de badkamer.
 • Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
 • Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij u hierom wordt gevraagd.
 • Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is.

Raadpleeg uw apotheker of plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over het veilig weggooien van uw product.

nl_BENederlands (België)