propranolol

Reading Time: 5 minuten

BELANGRIJK: HOE DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en bevat NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en vervangt het advies van uw zorgverlener niet. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

 • PROPRANOLOL S.R. – ORAL (pro-PRAN-oh-lol)
 • GEMEENSCHAPPELIJKE MERKNAAM(EN) – Inderal LA

WAARSCHUWING: Do not stop using this drug without first consulting your doctor. Your condition may become worse when the drug is suddenly stopped, especially if you have chest pain (angina) or heart disease (e.g., coronary artery disease, ischemic heart disease, high blood pressure). If your doctor decides you should no longer use this drug, you must gradually decrease your dose according to your doctor’s instructions.

When gradually stopping this medication, it is recommended that you temporarily limit physical activity to decrease strain on the heart. Seek immediate medical attention if you develop:

 • worsening chest pain
 • tightness/pressure in the chest
 • chest pain spreading to the jaw/neck/arm
 • unusual sweating
 • moeite met ademhalen
 • or fast and irregular heartbeat

GEBRUIK:

This medication is a beta blocker used to treat high blood pressure, irregular heartbeats, shaking (tremors), and other conditions as determined by your doctor. It is used after a heart attack to improve survival. It is also used to prevent migraine headaches and chest pain (angina). Lowering high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks, and kidney problems. Preventing chest pain can help improve your ability to exercise.

This drug works by blocking the action of certain natural chemicals in your body (such as epinephrine) that affect the heart and blood vessels. This effect reduces heart rate, blood pressure, and strain on the heart.

HOE TE GEBRUIKEN?:

Geschatte kosten : 89 USD

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

De dosis is gebaseerd op uw klinische probleem en op feedback op de therapie. Om uw risico op negatieve effecten te verminderen, kan uw arts u adviseren om met dit geneesmiddel te beginnen met een lagere dosering en om uw dosering langzaam te verhogen. Volg de aanwijzingen van uw medische professional & #039; zeer zorgvuldig. Gebruik dit geneesmiddel regelmatig om er een van de meeste voordelen uit te halen. Om u te helpen in gedachten te houden, moet u het elke dag op exact hetzelfde tijdstip innemen.

 1. Nemen

  Take this medication by mouth usually once daily; or as directed by your doctor. Swallow the capsules whole; do not crush or chew the capsules.

 2. Dosering

  De dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de behandeling.

 3. Gebruik dit medicijn regelmatig

  Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same time each day. It is important to continue taking this medication even if you feel well.

 4. Prevent chest pain

  This medication is used to help prevent chest pain or migraines. It should not be used to treat chest pain or migraines when they occur. Use other medications (e.g., nitroglycerin tablets placed under the tongue for chest pain, sumatriptan for migraines) to relieve sudden attacks as directed by your doctor. Consult your doctor or pharmacist for details.

 5. Ten goede komen

  It may take 1 to 2 weeks before you get the full benefit of this drug.

 6. Verlaag je cholesterol

  If you also take certain drugs to lower your cholesterol (bile acid-binding resins such as cholestyramine or colestipol), take propranolol at least 1 hour before or at least 4 hours after these medications.

 7. Arts

  Tell your doctor if your condition worsens (e.g., your routine blood pressure readings increase, your chest pain or migraines occur more often).

BIJWERKINGEN:

 • Duizeligheid
 • lightheadedness or tiredness may occur as your body adjusts to the medication
 • Nausea/vomiting
 • buikpijn
 • vision changes
 • trouble sleeping
 • and unusual dreams may also occur

Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Dit medicijn kan de bloedtoevoer naar uw handen en voeten verminderen, waardoor ze koud aanvoelen. Roken kan dit effect verergeren. Kleed je warm en vermijd het gebruik van tabak.

Denk eraan dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt:

 • shortness of breath
 • blauwe vingers/tenen
 • gezwollen enkels/voeten
 • mental/mood changes (e.g., depression)
 • numbness/tingling of arms/legs
 • very slow heartbeat
 • flauwvallen
 • decreased sexual ability
 • onverklaarbare/plotselinge gewichtstoename
 • verhoogde dorst/plassen

Tell your doctor immediately if any of these rare but very serious side effects occur:

 • gemakkelijk blauwe plekken/bloedingen
 • signs of infection (e.g., fever, persistent sore throat)
 • aching/swollen joints

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, seek immediate medical attention if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including:

 • uitslag
 • jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel)
 • ernstige duizeligheid
 • moeite met ademhalen

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het VK – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Before taking propranolol, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have had a serious reaction to other beta blockers (e.g., metoprolol); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: other breathing problems (e.g., asthma, bronchitis, emphysema), heart failure, certain types of heart rhythm problems (sinus bradycardia, Wolff-Parkinson-White syndrome, second- or third-degree atrioventricular block), overactive thyroid (hyperthyroidism), kidney disease, liver disease, blood circulation problems (e.g., Raynaud’s disease), a certain type of tumor (pheochromocytoma), mental/mood disorders (e.g., depression), certain muscle/nerve disease (myasthenia gravis), severe allergic reactions.
 2. Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are taking this medication.
 3. If you have diabetes, this product may prevent the fast/pounding heartbeat you would usually feel when your blood sugar level falls too low (hypoglycemia). Other symptoms of a low blood sugar level, such as dizziness and sweating, are unaffected by this drug. This product also may make it harder to control your blood sugar levels. Check your blood sugar levels regularly as directed by your doctor. Tell your doctor immediately if you have symptoms of high blood sugar such as increased thirst, hunger, and urination. Your anti-diabetic medication or diet may need to be adjusted.
 4. Dit medicijn kan u duizelig maken. Rijd niet, gebruik geen machines en voer geen activiteiten uit waarvoor alertheid vereist is totdat u zeker weet dat u dergelijke activiteiten veilig kunt uitvoeren. Beperk alcoholische dranken.
 5. Om het risico op duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd te verminderen, dient u langzaam op te staan wanneer u opstaat vanuit een zittende of liggende positie.
 6. During pregnancy, this medication should be used only when clearly needed. Infants exposed to this medication during pregnancy may have low birth weight, low blood sugar, or slow breathing/heartbeat. Discuss the risks and benefits with your doctor.

Dit medicijn gaat over in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

DRUG-INTERACTIES:

Geneesmiddelinteracties kunnen de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept/zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder toestemming van uw arts.

Sommige producten die kunnen interageren met dit medicijn zijn onder meer:

 • alpha blockers (e.g., prazosin)
 • aluminum hydroxide
 • anticholinergics (e.g., atropine, scopolamine)
 • calcium channel blockers (e.g., diltiazem, verapamil)
 • chlorpromazine
 • diazepam
 • other drugs to treat high blood pressure (e.g., clonidine, hydralazine, methyldopa, reserpine)
 • epinephrine
 • fingolimod
 • haloperidol
 • other heart medications (e.g., amiodarone, digoxin, disopyramide, propafenone, quinidine)
 • mefloquine
 • rizatriptan
 • theofylline
 • thioridazine
 • thyroid hormones (e.g., levothyroxine)
 • warfarin
 • drugs affecting liver enzymes that remove propranolol from your body (such as cimetidine, St. John’s wort, certain SSRI antidepressants including fluoxetine/paroxetine/fluvoxamine, HIV protease inhibitors including ritonavir, rifamycins including rifabutin, certain anti-seizure medicines including carbamazepine).

Check the labels on all your medicines (such as cough-and-cold products, diet aids, or NSAIDs such as ibuprofen, naproxen) because they may contain ingredients that could increase your heart rate or blood pressure. Ask your pharmacist for more details.

This medication may interfere with certain laboratory tests (including glaucoma screening test, cardiovascular stress testing using arbutamine), possibly causing false test results. Make sure laboratory personnel and all your doctors know you use this drug.

OVERDOSERING:

If overdose is suspected, contact a poison control center or emergency room immediately. US residents can call their local poison control center. United Kingdom residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include:

 • unusually slow heartbeat
 • ernstige duizeligheid
 • slow or shallow breathing
 • weakness, or fainting.

OPMERKINGEN: Do not share this medication with others. Lifestyle changes such as stress reduction programs, exercise and dietary changes may increase the effectiveness of this medicine. Talk to your doctor or pharmacist about lifestyle changes that might benefit you.

Have your blood pressure and pulse checked regularly while taking this medication. It may be best to learn how to monitor your own blood pressure and pulse. Discuss this with your doctor.

GEMISTE DOSIS:

If you miss a dose, take it as soon as you remember, but not if it is within 8 hours of the next dose. If it is within 8 hours of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

OPSLAG:

 • Store at room temperature away from light and moisture.
 • Bewaar niet in de badkamer.
 • Keep all medications away from children and pets.
 • Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij u hierom wordt gevraagd.
 • Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is.

Consult your pharmacist or local waste disposal company.

nl_BENederlands (België)