string(56) "Error on getAllSettingsGraphql function - ncmaz-frontend" Sildenafil - DrugPharm.com

Sildenafil

BELANGRIJK: HOE DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN: Dit is een samenvatting en bevat NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en vervangt het advies van uw zorgverlener niet. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

 • SILODOSIN – ORAL (sye-LOE-doe-sin)
 • GEMEENSCHAPPELIJKE MERKNAAM(EN) – Rapaflo

GEBRUIK:

Silodosin is used by men to treat the symptoms of an enlarged prostate (benign prostatic hyperplasia-BPH). It does not shrink the prostate, but it works by relaxing the muscles in the prostate and the bladder. This helps to relieve symptoms of BPH such as difficulty in beginning the flow of urine, weak stream, and the need to urinate often or urgently (including during the middle of the night).

Silodosin belongs to a class of drugs known as alpha blockers. Do not use this medication to treat high blood pressure.

ANDERE GEBRUIKEN: Deze sectie bevat toepassingen van dit medicijn die niet worden vermeld in de goedgekeurde professionele etikettering voor het medicijn, maar die mogelijk zijn voorgeschreven door uw zorgverlener. Gebruik dit medicijn alleen voor een aandoening die in deze sectie wordt vermeld als het is voorgeschreven door uw zorgverlener.

Silodosin may also be used to help your body “pass,” or get rid of, kidney stones through urination.

HOE TE GEBRUIKEN?:

BIJWERKINGEN:

 • Duizeligheid
 • duizeligheid
 • or ejaculation problems may occur

Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Om het risico op duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd te verminderen, dient u langzaam op te staan wanneer u opstaat vanuit een zittende of liggende positie.

Denk eraan dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: fainting.

Rarely, males may have a painful or prolonged erection lasting 4 or more hours. If this occurs, stop using this drug and get medical help right away, or permanent problems could occur.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including:

 • uitslag
 • jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel)
 • ernstige duizeligheid
 • moeite met ademhalen

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten bemerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het Verenigd Koninkrijk – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Before taking silodosin, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: kidney disease, liver disease, low blood pressure, certain eye problems (cataracts, glaucoma).
 2. This drug may make you dizzy. Alcohol or marijuana (cannabis) can make you more dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs alertness until you can do it safely. Limit alcoholic beverages. Talk to your doctor if you are using marijuana (cannabis).
 3. Before having surgery (including cataract/glaucoma eye surgery), tell your doctor or dentist if you are taking or have ever taken this medication, and about all the other products you use (including prescription drugs, nonprescription drugs, and herbal products).
 4. Older adults may be more sensitive to the side effects of this drug, especially dizziness and low blood pressure when getting up from a sitting or lying position. These side effects can increase the risk of falling.
 5. Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts.

Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

DRUG-INTERACTIES:

Geneesmiddelinteracties kunnen de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept/zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder toestemming van uw arts.

Some products that may interact with this drug include: other alpha blocker drugs (such as prazosin, terazosin).

If you are also taking a drug to treat erectile dysfunction-ED or pulmonary hypertension (such as sildenafil, tadalafil), your blood pressure may get too low which can lead to dizziness or fainting. Your doctor may need to adjust your medications to minimize this risk.

Other medications can affect the removal of silodosin from your body, which may affect how silodosin works. Examples include:

 • azole antifungals (such as itraconazole, ketoconazole)
 • boceprevir
 • clarithromycin
 • cobicistat
 • cyclosporine
 • HIV protease inhibitors (such as lopinavir, ritonavir)
 • ribociclib, among others

OVERDOSERING:

If someone has overdosed and has serious symptoms such as passing out or trouble breathing, call 911. Otherwise, call a poison control center right away. United Kingdom residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include:

 • ernstige duizeligheid
 • flauwvallen

OPMERKINGEN: Deel dit medicijn niet met anderen.

Laboratory and/or medical tests (such as prostate exams, blood pressure) should be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

GEMISTE DOSIS:

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem uw volgende dosis op het normale tijdstip. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

OPSLAG:

 • Store at room temperature away from light and moisture.
 • Bewaar niet in de badkamer.
 • Keep all medications away from children and pets.
 • Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij u hierom wordt gevraagd.
 • Gooi dit product op de juiste manier weg wanneer het is verlopen of niet langer nodig is.

Consult your pharmacist or local waste disposal company.

nl_BENederlands (België)