Olmesartaanmedoksomiil

Reading Time: 4 minutes

TÄHTIS: KUIDAS SEDA TEAVE KASUTADA: See on kokkuvõte ja EI sisalda selle toote kohta kogu võimalikku teavet. See teave ei taga, et see toode on teie jaoks ohutu, tõhus või sobiv. See teave ei ole individuaalne meditsiiniline nõuanne ega asenda teie tervishoiutöötaja nõuandeid. Küsige alati oma tervishoiutöötajalt täielikku teavet selle toote ja teie konkreetsete tervisevajaduste kohta.

OMEPRAZOLE DELAYED-RELEASE CAPSULE – ORAL (oh-MEP-ra-zole)
Brändi üldnimetus(ed) – Prilosec

KASUTAMINE:

Omeprazole is used to treat certain stomach and esophagus problems (such as acid reflux, ulcers). It works by decreasing the amount of acid your stomach makes. It relieves symptoms such as heartburn, difficulty swallowing, and persistent cough. This medication helps heal acid damage to the stomach and esophagus, helps prevent ulcers, and may help prevent cancer of the esophagus. Omeprazole belongs to a class of drugs known as proton pump inhibitors (PPIs).

If you are self-treating with this medication, over-the-counter omeprazole products are used to treat frequent heartburn (occurring 2 or more days a week). Since it may take 1 to 4 days to have full effect, these products do not relieve heartburn right away.

For over-the-counter products, carefully read the package instructions to make sure the product is right for you. Check the ingredients on the label even if you have used the product before. The manufacturer may have changed the ingredients. Also, products with similar brand names may contain different ingredients meant for different purposes. Taking the wrong product could harm you.

KUIDAS KASUTADA?:

Hinnanguline maksumus: 97 USD

Vajalik aeg: 00 päeva 00 tundi 05 minutit

Read the Patient Information Leaflet if available from your pharmacist before you start taking omeprazole and each time you get a refill.

 1. Võtke

  Take this medication by mouth as directed by your doctor, usually once daily, before a meal. If you are self-treating, follow all directions on the product package. Dosage and length of treatment are based on your medical condition and response to treatment. Do not increase your dose or take this drug more often than directed. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist.

 2. Do not crush

  , break, or chew this medication. Swallow the capsules whole. If you have trouble swallowing the capsule, you may open the capsule if it is not sealed and carefully sprinkle its contents on a spoonful of soft, cool applesauce. Swallow all of the mixtures right away without chewing it. Then drink a glass of cool water to make sure you have swallowed all of the doses. Do not prepare the mixture ahead of time for later use. Doing so may destroy the drug.

 3. Antacids

  If needed, antacids may be taken along with this medication. If you are also taking sucralfate, take omeprazole at least 30 minutes before sucralfate.

 4. Kasutage seda ravimit regulaarselt

  Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same time each day. Continue to take this medication for the prescribed length of treatment even if you are feeling better. If you are self-treating with the over-the-counter product, do not take it for more than 14 days unless directed by your doctor.

 5. Arst

  Tell your doctor if your condition persists or worsens. If you are self-treating, tell your doctor if your heartburn persists after 14 days or if you need to use this medication more than once every 4 months. If you think you may have a serious medical problem, get medical help right away.

KÕRVALMÕJUD:

 • Headache or abdominal pain may occur

Kui mõni neist toimetest püsib või süveneb, rääkige sellest viivitamatult oma arstile või apteekrile.

If your doctor has directed you to use this product, remember that he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including:

 • symptoms of a low magnesium blood level (such as unusually fast/slow/irregular heartbeat, persistent muscle spasms, seizures)

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including:

 • lööve
 • sügelus/turse (eriti näo/keele/kurgu piirkonnas)
 • tugev pearinglus
 • hingamisraskused

See ei ole täielik loetelu võimalikest kõrvaltoimetest. Kui märkate muid kõrvaltoimeid, mida ülalpool ei ole loetletud, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

In the UK – Call your doctor for medical advice about side effects.

Ühendkuningriigis – helistage oma arstile, et saada meditsiinilist nõu kõrvaltoimete kohta.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Before taking omeprazole, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to similar drugs (such as lansoprazole, pantoprazole); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: liver disease.
 2. Some symptoms may actually be signs of a more serious condition. Tell your doctor immediately if you have: heartburn with lightheadedness/sweating/dizziness, chest pain or shoulder pain (especially with trouble breathing, sweating, lightheadedness, pain spreading to arms/jaw/neck/shoulders), unexplained weight loss.
 3. In addition, before you self-treat with this medication, tell your doctor if you have any of these signs of a serious condition: trouble/pain swallowing food, bloody vomit, vomit that looks like coffee grounds, bloody/black stools, heartburn for over 3 months, frequent chest pain, frequent wheezing (especially with heartburn), nausea/vomiting, stomach pain.
 4. Proton pump inhibitors (such as omeprazole) may increase your risk for bone fractures, especially with longer use, higher doses, and in older adults. Talk with your doctor or pharmacist about ways to prevent bone loss/fracture, such as by taking calcium (such as calcium citrate) and vitamin D supplements.
 5. Enne operatsiooni rääkige oma arstile või hambaarstile kõigist kasutatavatest toodetest (sh retseptiravimid, retseptita ravimid ja taimsed tooted).
 6. Raseduse ajal tuleb seda ravimit kasutada ainult siis, kui see on hädavajalik. Arutage oma arstiga riske ja eeliseid.
 7. This medication passes into breast milk. The effects on a nursing infant are unknown. Consult your doctor before breast-feeding.

Uimastite koostoimed:

Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor’s approval.

Mõned tooted, mis võivad selle ravimiga suhelda, on järgmised:

 • cilostazol
 • clopidogrel
 • nelfinavir

Some products need stomach acid so that the body can absorb them properly. Omeprazole decreases stomach acid, so it may change how well these products work. Some affected products include:

 • amphetamines
 • ampicillin
 • atazanavir
 • digoxin
 • iron supplements
 • azole antifungals such as ketoconazole
 • teiste hulgas

ÜLEDOOS:

Üleannustamise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust mürgistusjuhtimiskeskuse või kiirabiga. USA elanikud võivad helistada USA riiklikule mürgistustelefonile. Ühendkuningriigi elanikud saavad helistada provintsi mürgistuskeskusesse. Üleannustamise sümptomiteks võivad olla:

 • segadus
 • unusual sweating
 • ähmane nägemine
 • unusually fast heartbeat

MÄRKUSED: If your doctor has prescribed this medication for you, do not share it with others.

If your doctor instructs you to use this medication regularly for a long time, laboratory and medical tests (such as a magnesium blood test) may be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Keep all regular medical and laboratory appointments.

VÄLJA jäetud ANNUS:

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea, kui see teile meenub. Kui on lähedal järgmise annuse võtmise aeg, jätke vahelejäänud annus vahele ja jätkake tavapärase annustamisskeemi järgi. Ärge kahekordistage annust, et järele jõuda.

HOOLDUSKOHT:

 • Store at room temperature away from light and moisture.
 • Ärge hoidke vannitoas.
 • Hoidke kõik ravimid lastest ja lemmikloomadest eemal.
 • Ärge loputage ravimeid tualetti ega valage neid kanalisatsiooni, välja arvatud juhul, kui seda soovitatakse.
 • Visake see toode korralikult ära, kui see on aegunud või kui seda pole enam vaja.

Consult your pharmacist or local waste disposal company.

etEesti