Olmesartan Medoxomil

Reading Time: 4 minuter

VIKTIGT: HUR MAN ANVÄNDER DENNA INFORMATION: Detta är en sammanfattning och har INTE all möjlig information om denna produkt. Denna information garanterar inte att denna produkt är säker, effektiv eller lämplig för dig. Denna information är inte individuell medicinsk rådgivning och ersätter inte råd från din sjukvårdspersonal. Fråga alltid din vårdpersonal om fullständig information om denna produkt och dina specifika hälsobehov.

OMEPRAZOLE DELAYED-RELEASE CAPSULE – ORAL (oh-MEP-ra-zole)
GEMENSAMMA MÄRKENAMN – Prilosec

ANVÄNDANDE:

Omeprazole is used to treat certain stomach and esophagus problems (such as acid reflux, ulcers). It works by decreasing the amount of acid your stomach makes. It relieves symptoms such as heartburn, difficulty swallowing, and persistent cough. This medication helps heal acid damage to the stomach and esophagus, helps prevent ulcers, and may help prevent cancer of the esophagus. Omeprazole belongs to a class of drugs known as proton pump inhibitors (PPIs).

If you are self-treating with this medication, over-the-counter omeprazole products are used to treat frequent heartburn (occurring 2 or more days a week). Since it may take 1 to 4 days to have full effect, these products do not relieve heartburn right away.

For over-the-counter products, carefully read the package instructions to make sure the product is right for you. Check the ingredients on the label even if you have used the product before. The manufacturer may have changed the ingredients. Also, products with similar brand names may contain different ingredients meant for different purposes. Taking the wrong product could harm you.

HUR MAN ANVÄNDER?:

Beräkna kostnad : 97 USD

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Read the Patient Information Leaflet if available from your pharmacist before you start taking omeprazole and each time you get a refill.

 1. Ta

  Take this medication by mouth as directed by your doctor, usually once daily, before a meal. If you are self-treating, follow all directions on the product package. Dosage and length of treatment are based on your medical condition and response to treatment. Do not increase your dose or take this drug more often than directed. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist.

 2. Do not crush

  , break, or chew this medication. Swallow the capsules whole. If you have trouble swallowing the capsule, you may open the capsule if it is not sealed and carefully sprinkle its contents on a spoonful of soft, cool applesauce. Swallow all of the mixtures right away without chewing it. Then drink a glass of cool water to make sure you have swallowed all of the doses. Do not prepare the mixture ahead of time for later use. Doing so may destroy the drug.

 3. Antacids

  If needed, antacids may be taken along with this medication. If you are also taking sucralfate, take omeprazole at least 30 minutes before sucralfate.

 4. Använd denna medicin regelbundet

  Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same time each day. Continue to take this medication for the prescribed length of treatment even if you are feeling better. If you are self-treating with the over-the-counter product, do not take it for more than 14 days unless directed by your doctor.

 5. Läkare

  Tell your doctor if your condition persists or worsens. If you are self-treating, tell your doctor if your heartburn persists after 14 days or if you need to use this medication more than once every 4 months. If you think you may have a serious medical problem, get medical help right away.

BIEFFEKTER:

 • Headache or abdominal pain may occur

Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal.

If your doctor has directed you to use this product, remember that he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including:

 • symptoms of a low magnesium blood level (such as unusually fast/slow/irregular heartbeat, persistent muscle spasms, seizures)

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive:

 • utslag
 • klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals)
 • svår yrsel
 • problem att andas

Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I Storbritannien – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

I Storbritannien – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Before taking omeprazole, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to similar drugs (such as lansoprazole, pantoprazole); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

 1. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: liver disease.
 2. Some symptoms may actually be signs of a more serious condition. Tell your doctor immediately if you have: heartburn with lightheadedness/sweating/dizziness, chest pain or shoulder pain (especially with trouble breathing, sweating, lightheadedness, pain spreading to arms/jaw/neck/shoulders), unexplained weight loss.
 3. In addition, before you self-treat with this medication, tell your doctor if you have any of these signs of a serious condition: trouble/pain swallowing food, bloody vomit, vomit that looks like coffee grounds, bloody/black stools, heartburn for over 3 months, frequent chest pain, frequent wheezing (especially with heartburn), nausea/vomiting, stomach pain.
 4. Proton pump inhibitors (such as omeprazole) may increase your risk for bone fractures, especially with longer use, higher doses, and in older adults. Talk with your doctor or pharmacist about ways to prevent bone loss/fracture, such as by taking calcium (such as calcium citrate) and vitamin D supplements.
 5. Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).
 6. Under graviditeten bör denna medicin endast användas när det verkligen behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.
 7. This medication passes into breast milk. The effects on a nursing infant are unknown. Consult your doctor before breast-feeding.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER:

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda/receptfria läkemedel och örtprodukter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Starta, stoppa eller ändra doseringen av några läkemedel utan din läkares godkännande.

Några produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar:

 • cilostazol
 • clopidogrel
 • nelfinavir

Some products need stomach acid so that the body can absorb them properly. Omeprazole decreases stomach acid, so it may change how well these products work. Some affected products include:

 • amphetamines
 • ampicillin
 • atazanavir
 • digoxin
 • iron supplements
 • azole antifungals such as ketoconazole
 • bland andra

ÖVERDOS:

Vid misstanke om överdosering, kontakta omedelbart en giftcentral eller akutmottagning. Invånare i USA kan ringa US National Poison Hotline. Invånare i Storbritannien kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan inkludera:

 • förvirring
 • ovanlig svettning
 • blurred vision
 • unusually fast heartbeat

ANMÄRKNINGAR: If your doctor has prescribed this medication for you, do not share it with others.

If your doctor instructs you to use this medication regularly for a long time, laboratory and medical tests (such as a magnesium blood test) may be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Keep all regular medical and laboratory appointments.

MISSAD DOS:

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återuppta ditt vanliga doseringsschema. Fördubbla inte dosen för att komma ikapp.

LAGRINGSUTRYMME:

 • Förvara i rumstemperatur borta från ljus och fukt.
 • Förvara inte i badrummet.
 • Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.
 • Spola inte ner mediciner i toaletten eller häll dem i ett avlopp om du inte uppmanas att göra det.
 • Kassera denna produkt på rätt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs.

Rådfråga din apotekspersonal eller lokala avfallshanteringsföretag.

sv-FISvenska